ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ AΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 14-17/06/19 ( 4ημ/3νχτ)