ΙΟΡΔΑΝΙΑ 02-06/03/2020 (AMMAN-ΒΗΘΑΝΙΑ-ΠΕΤΡΑ-ΜΕΚΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ)