ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΠΡΙΓΚΙΠΟΝΗΣΑ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 10-13/06